Hỗ trợ trình duyệt và xin phép xây dựng

Hỗ trợ trình duyệt và xin phép xây dựng

Với một số bước tổng quát về quy trình xin phép xây dựng dưới đây, Chủ đầu tư có thể hình dung được phần nào các công việc của dịch vụ pháp lý.

     1. Tập hợp hồ sơ pháp lý

     2. Xin thỏa thuận môi trường

     3. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật

     4. Xin thỏa thuận PCCC

     5. Xin thẩm định thiết kế cơ sở

Với từng địa phương cụ thể sẽ có những điều chỉnh phù hợp và theo yêu cầu của từng nơi sử dụng dịch vụ pháp lý của Tom Lang, Chủ đầu tư/ khách hàng sẽ luôn yên tâm về tiến độ xin phép, Tom Lang đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tiến độ thời gian, nhằm đảm bảo công trình đuợc khởi công đúng kế hoạch, đảm bảo hiệu quả đầu tư của khách hàng.

Đối với khu vực TP Hồ Chí Minh (Sở xây dựng TP HCM)

   -  Xin phép môi trường/ hoặc đăng ký môi trường

   -  Xin thẩm duyệt PCCC

    - Xin thẩm định thiết kế cơ sở

    - Xin cấp phép xây dựng

Đối với khu vực TP Hồ Chí Minh (HEPZA)

    - Phê duyệt thiết kế kỹ thuật (Lưu 2 bộ)
          
          + Hồ sơ pháp lý
         
          + Hồ sơ kỹ thuật

    - Cấp phép xây dựng
        
          + Hồ sơ pháp lý
        
          +  Bản vẽ (Hepza lưu 2 bộ)
 
Đối với khu vực Bình Dương

     - Xin phép môi trường

     - Xin thẩm định PCCC

     - Xin thẩm định thiết kế cơ sở

    - Xin cấp phép xây dựng

Đối với khu vực Đồng Nai
    
     - Xin phép môi trường

     - Xin thẩm định PCCC

     - Xin thẩm định thiết kế kỹ thuật

    - Xin cấp phép xây dựng

Đối với khu vực Long An
    
    - Xin phép môi trường

    - Xin thẩm định PCCC

    - Xin thẩm định thiết kế kỹ thuật

    - Xin cấp phép xây dựng

Đối với khu vực Tây Ninh

    - Xin phép môi trường

    - Xin thẩm định PCCC

    - Xin thẩm định thiết kế kỹ thuật     

    - Xin cấp phép xây dựng

Bản quyền 2009-2016 © của Tom Lang Group |  Lead by teamworking 
Dịch vụ: Xây dựng | Xuất nhập khẫu vật liệu xây dựng | PPP | EPC | Quy họach | Thiết kế | Thẩm tra thiết kế | Quản lý dự án | Tư vấn Giám sát | Quản lý chi phí và đấu thầu | Hỗ trợ pháp lý

Thành viên của nhóm các Công ty liên kết TTAD - Tom Lang Group - Tom Lang Australia 

Đang online: 2
Tổng truy cập: 5.811
Cài đặt bởi WebsiteGiaSoc

BACK TO TOP