Tư vấn đấu thầu và quản lý chi phí

Tư vấn đấu thầu và quản lý chi phí

Tom Lang cung cấp dịch vụ quản lý chi phí từ giai đoạn nghiên cứ khả thi, mời thầu, thiết kế, chọn thầu và tư vấn hợp đồng. Tom Lang cũng cung cấp dịch vụ dự toán chi phí, kiểm soát chi phí xây dựng, thanh toán và quyết toán.

Nhóm quản lý chi phí của Tom Lang bao gồm các thành viên từ Phòng QLDA, GS và MEP bao gồm 4 giám đốc quản lý chi phí, 10 kỹ sư quản lý cao cấp thuộc các bộ môn kết cấu và cơ điện, dự toán viên để phục vụ cho từng dự án cụ thể. Dịch vụ tư vấn quản lý chi phí của Tom Lang có thể thực hiện với ngôn ngữ địa phương hay quốc tế (tiếng Anh) và đáp ứng mọi thông lệ quốc tế (như FIDIC, AA, NEC …) và địa phương.

 

Bản quyền 2009-2016 © của Tom Lang Group |  Lead by teamworking 
Dịch vụ: Xây dựng | Xuất nhập khẫu vật liệu xây dựng | PPP | EPC | Quy họach | Thiết kế | Thẩm tra thiết kế | Quản lý dự án | Tư vấn Giám sát | Quản lý chi phí và đấu thầu | Hỗ trợ pháp lý

Thành viên của nhóm các Công ty liên kết TTAD - Tom Lang Group - Tom Lang Australia 

Đang online: 1
Tổng truy cập: 6.690
Cài đặt bởi WebsiteGiaSoc

BACK TO TOP