Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Tom Lang luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng hợp lý và hiệu quả cho mọi dạng công trình xây dựng. Mọi hành vi và sự chú ý của Công ty luôn nhằm tìm kiếm xác định nhu cầu và tìm các biện pháp cung cấp các dịch vụ hợp lý, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Việc cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng của Tom Lang luôn được đảm bảo chất lượng dựa vào kinh nghiệm của các cá nhân và tập thể Công ty. Cơ cấu đảm bảo chất lượng của Công ty cho mỗi dự án, mỗi công tác và mỗi hành vi của Công ty luôn được bao gồm các bước cơ bản sau đây:

- Lập và áp dụng kế hoạch chất lượng, trong đó xác định các nhu cầu của một dự án hay công tác, vị trí, quan hệ và vai trò của các bên liên quan, danh sách các chuyên viên thích hợp của Tom Lang để tham gia thực hiện công việc.
- Xác định các bước thực hiện, dự kiến kết quả, phưng thức kiểm tra chất lượng, tiến độ và các tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng công việc.
- Thống nhất áp dụng mô hình đảm bảo chất lượng trong toàn Công ty và cho mọi công tác chuyên môn và quản lý.
Cam kết thực hiện chính sách chất lượng:

Tom Lang hiểu rõ công trình xây dựng là sản phẩm đặc biệt, là tài sản lớn của khách hàng, là nơi sinh sống và làm việc của nhiều người, và có tuổi thọ lâu dài. Mọi khiếm khuyết kỹ thuật hay mỹ thuật, mọi sự đầu tư không đúng mức, đúng chỗ , hay mọi can thiệp quản lý không hợp lý đều có thể dẫn tới một sản phẩm tồi, làm lãng phí tài sản của khách hàng nói riêng và xã hội nói chung với ảnh hưởng lâu dài trong nhiều năm.

Tom Lang hiểu rằng việc thực hiện chính sách chất lượng đúng đắn và hợp lý sẽ giúp khách hàng giảm thiểu những rủi ro về chất lượng công trình.

Vì vậy, Tom Lang cùng với các cán bộ công nhân viên của mình cam kết thực hiện chính sách chất lượng mọi lúc, mọi nơi, mọi vị trí và công việc. Chính sách chất lượng đó được hỗ trợ bởi các chính sách đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ , cập nhật và cải tiến các qui trình chất lượng hiện có, cập nhật và phát triển các qui trình kỹ thuật mới, đầu tư trang thiết bị tiên tiến nhằm mục đích hiểu rõ, quản lý và loại trừ những rủi ro trong quá trình thực hiện công tác tư vấn xây dựng.

Tom Lang cũng cam kết sẽ hợp tác toàn diện với Chủ đầu tư và các đối tác liên quan tham gia thực hiện và chia sẻ những thông tin hữu ích với mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng công trình".


Cty Tom Lang

Bản quyền 2009-2016 © của Tom Lang Group |  Lead by teamworking 
Dịch vụ: Xây dựng | Xuất nhập khẫu vật liệu xây dựng | PPP | EPC | Quy họach | Thiết kế | Thẩm tra thiết kế | Quản lý dự án | Tư vấn Giám sát | Quản lý chi phí và đấu thầu | Hỗ trợ pháp lý

Thành viên của nhóm các Công ty liên kết TTAD - Tom Lang Group - Tom Lang Australia 

Đang online: 1
Tổng truy cập: 5.807
Cài đặt bởi WebsiteGiaSoc

BACK TO TOP